ติดต่อ 0877169909 หรือ      


Centuria Alpha Lipoic Acid 50 mg 60cap

CENTURIA Alpha Lipoic Acid 50 mg. 60แคปซูล

อย.73-1-32023-1-0079

เซนจูเรีย อัลฟ่า ไลโปอิค แอซิด 50 มก.

(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) นำเข้าจาก สหรัฐอเมริกา

อัลฟ่า ไลโปอิค แอซิด เหมาะกับผู้ต้องการดูแลสุขภาพ บรรเทาโรคเบาหวาน ระบบประสาทเสื่อม โรคที่เกิดจากปลายประสาททำงานผิดปกติ โรคตับ อัมพาต แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ อย่างเคร่งครัด 

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล (350 มก.)

- อัลฟ่า ไลโปอิค แอซิด  50mg.

ข้อแนะนำรับประทาน

- รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร

*สามารถรับประทานได้สูงสุด 300 – 600 มก./วัน ในผู้ที่ร่างกายทำงานไม่ปกติ

ปัญหาโรคเบาหวาน, ปัญหาระบบประสาทเสื่อม,ปัญหาโรคที่เกิดจากปลายประสาททำ

งานผิดปกติ, ปัญหาโรคตับ, ปัญหาอัมพาตแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ อย่างเคร่งครัด   


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท
----- สินค้าหมด -----