ติดต่อ 0877169909 หรือ      


Centuria Lecithin 50softgel

Centuria Lecithin 50softgel

เลขที่ อย. 73-1- 32023-1- 0052

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซนจูเรีย เลซิติน 1200 มก.
 
(นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)

เลซิตินเป็นสารประกอบระหว่าง กรดไขมันจำเป็น ฟอสฟอรัสและวิตามินบี 2 ตัวได้แก่ โคลีนและอินอสซิตอล เราสามารถพบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ สำหรับร่างกายมนุษย์จะพบมากในอวัยวะที่สำคัญ เช่น  หัวใจ ตับ ไต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองมีเลซิตินเป็นส่วนประกอบถึง 30% ซึ่งเลซิตินจำเป็นต่อการควบคุมขบวนการต่างๆ ภายในเซลล์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปกติแล้วเราได้รับเลซิตินจากอาหารทั่วไป แต่อาจไม่เพียงพอต่อร่างกาย   การรับประทานเลซิตินเสริมจึงมีความจำเป็นปัจจุบันพบว่าภาวะไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากเลซิตินมีหน้าที่เป็นตัวทำละลายในกระแสเลือด ดังนั้น เมื่อเลซิตินผ่านไปในกระแสเลือด จึงช่วยละลายไขมันที่จับตามผนังหลอดเลือดทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น อีกทั้งยังอาจป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด

ส่วนประกอบสำคัญ ใน 1 แคปซูล (1850 mg.) ประกอบด้วย

-   เลซิติน    1200  มก.

 ซึ่งให้กรดไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด ที่มีส่วนประกอบหลัก คือ

-  ฟอสฟาติดิลโคลีน                    228  มก.        
 
-  ฟอสฟาติดิลอินโนซิทอล         108  มก.
 
ขนาดรับประทาน : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล  วันละ 1 ครั้งหลังอาหาร


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 210 บาท
จำนวน