ติดต่อ 0877169909 หรือ      

แจ้งการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชีธนาคาร      
วันที่โอนเงิน      
เวลาที่โอนเงิน       โมง : นาที
จำนวนเงิน       บาท
ชื่อ (ผู้รับที่จ่าหน้ากล่อง) คุณ
นามสกุล      
เบอร์โทรที่ติดต่อได้