cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

นโยบายคืนสินค้า

บริษัทไม่มีนโยบายการรับคืนสินค้า

ยกเว้นกรณี จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าทำรายการสั่งสินค้าเข้ามา และสภาพสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพปกติไม่มีการเปิดผลิตภัณฑ์สินค้า(เช่น เปิดขวดลอกพลาสติกที่หุ้มสินค้ากล่องหรือขวดสินค้า)
กรณีดังกล่าวบริษัทจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนตามราคาที่เกิดขึ้นจริงไม่รวมกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนมาและจะจัดส่งหลังจากได้รับสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าภายใน 2 วันทำการ
กรณีการยกเลิกการสั่งสินค้าต้องแจ้งก่อน 10.00 น.ของรอบการจัดส่ง(ต้องแจ้งยกเลิกก่อนส่งสินค้า) ทางเราจะทำการคืนค่าสินค้าตามบัญชีเดิมที่โอนมาเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0850558400