cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

Mega We Care GOFEN 400 โกเฟน 10เม็ด (1แผง)

Mega We Care GOFEN 400 โกเฟน (10เม็ดX6แผง) 60เม็ด

โกเฟน 400 ตัวยาสำคัญ คือไอบูโพรเฟน มีฤทธิ์แก้ปวด ลดการอักเสบ เช่น อาการบวมแดงของกล้ามเนื้อ เหงือกบวมอักเสบ อุ้งเชิงกรานปวดอักเสบ ขณะเป็นประจำเดือน เป็นต้น และลดไข้ที่สูงได้มากกว่าพาราเซตามอล

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

1) อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

มีสัญญาณว่ามีเลือดออกที่กระเพาะอาหาร ซึ่งได้แก่ อุจจาระดำ ปัสสาวะมีเลือดปน ไม่มีแรง เหนื่อง่ายกว่าปกติ อาเจียนเป็นเลือดหรือมีสีคล้ายเมล็ดกาแฟบด น้ำหนักขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีอาการบวม เลือดออกผิดปกติ หรือมีรอยจ้ำเลือดฟกช้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ ผิว หรือตามีสีเหลืองผิวซีด อาการคล้ายโรคหวัด มีไข้ แผลพุพอง ผื่นลมพิษ ผื่นคัน อาการคัน อาการบวมที่บริเวณหน้า ช่องคอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือน่อง กลืนลำบาก หรือหายใจลำบาก พูดแล้วเสียงผิดปกติพูดไม่ชัด ตาพร่า มองเห็นไม่ชัดเจน ปวดหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการแสบยอดอกหรือปวดช่องคอ มีอาการกดเจ็บบริเวณกระเพาะ อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวันให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบมีดังนี้ มีอาการท้องเสียหรือท้องผูก ไม่สบายท้อง มึนงง เวียนศีรษะ

ส่วนประกอบ Mega We Care GOFEN 400 โกเฟน

Ibuprofen 400 mg

การเก็บรักษายา

เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็กเก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

ส่วนประกอบ Mega We Care GOFEN 400 โกเฟน

ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า  12 ปี  ขึ้นไปรับประทานครั้งละ 1 แคบซูล ทุก 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ  ไม่ควรรับประทานเกิน 3 แคบซูล ใน 24 ชม. หรือรับประทานตามคำแนะนำ ของแพทย์

** หลังจากรับประทานยาแล้วในช่วง 10-20 นาทีแรก ไม่ควรนอนราบ เพราะยาอาจมีผล  ระคายเคืองต่อหลอดอาหารได้


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 100 บาท