ติดต่อ 0877169909 หรือ      


Blackmores Liquid Echinacea 50ml.แบลคมอร์ส ลิควิด เอ็กไคนาเชีย

Blackmores Liquid Echinacea 50ml.แบลคมอร์ส ลิควิด เอ็กไคนาเชีย

คุณสมบัติ

แบลคมอร์ส ลิควิด เอ็กไคนาเชีย เป็นสารสกัดในรูปของเหลวที่ได้จาก

พืชสมุนไพรเอ็กไคนาเซีย เพอร์พูเรีย (Echinacea purpurea) ลิคคิวชนิดน้ำ  สำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการหวัด

ส่วนประกอบ Blackmores Liquid Echinacea

สารสกัดซึ่งเทียบเท่าจากสมุนไพรเอ็กไคนาเซีย เพอร์พูเรีย (Echinacea purpurea) ชนิดแห้ง

- ส่วนราก   200 มิลลิกรัม

- ส่วนต้นขณะออกดอก 800 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบ Blackmores Liquid Echinacea

แบ่งตามวัยดังนี้ หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

ผู้ใหญ่ : รับประทานครั้งละ  1-2 มิลลิลิตร (ประมาณ 25-50 หยด) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

เด็ก 6-12 ขวบ :  รับประทานครั้งละ 0.5-1 มิลลิลิตร (ประมาณ 13-25 หยด) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

เด็ก 3-5 ขวบ :  รับประทานครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร (ประมาณ 13 หยด) วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

เขย่าขวดทุกครั้งก่อนหยดยา ตามขนาดรับประทานที่แนะนำลงในน้ำผลไม้หรือน้ำดื่มปริมาณครึ่งแก้วแล้วดื่มจนหมด

ปริมาณ 25 หยดจากขวด เทียบเท่ากับ 1 มิลลิลิตร  เขย่าขวดก่อนใช้

คำเตือน

ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ

ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 8 สัปดาห์ โดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร


ปกติราคา 680บาท
ราคาพิเศษ 470 บาท
จำนวน