cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

Mega We Care Diavit (5x10cap) ไดอาวิต

Mega We Care Diavit (5x10cap) ไดอาวิต

เมก้า วีแคร์ ไดอาวิต บรรเทาอาการชา โรคปลายประสาทอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุจากเบาหวาน หรือการติดสุราเรื้อรัง

อาการชา  ต้องรักษาทั้งต้นเหตุ และปลายเหตุ

รู้จัก สาเหตุ และอาการ ของโรคระบบประสาทอักเสบ 

ในการรักษา ต้องตรวจหาสาเหตุให้แน่ชัดก่อน  อาจต้องตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์หรือตรวจพิเศษอื่นๆ แล้วให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น ถ้าเกิดจากเบาหวาน ต้องควบคุมระดับน้ำตาล  ถ้าเกิดจากโรคเหน็บชา ต้องรักษาด้วยกลุ่มวิตามินบี  ถ้าเกิดจากโรคพิษสุราเรื้อรัง ต้องลดปริมาณแอลกอฮอล์ลง เป็นต้น  และถ้ามีอาการแขนขาอ่อนแรงเกิดขึ้น อาจให้การรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย ซึ่งการรักษาอย่างตรงจุด จะช่วยให้หายขาดได้

Mega We Care Diavit

ยารักษาระบบประสาทอักเสบ มี 2 กลุ่ม ได้แก่

1. การรักษาด้วยกลุ่มวิตามินบี ช่วยรักษาอาการชา และซ่อมแซมเส้นประสาท วิตามินบี มีความจำเป็นต่อการบำรุงระบบประสาท  มีส่วนช่วยในการสร้างสื่อประสาท และช่วยซ่อมแซมเส้นประสาท จึงส่งผลต่อการลดอาการชาปลายมือปลายเท้าได้ กลุ่มวิตามินบีดังกล่าวได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 6  กรดโฟลิค และวิตามินบี 12  (1) สำหรับวิตามินบี 12   จากหลายการวิจัย พบว่า การที่ร่างกายได้รับวิตามินบี 12  วันละ 1,500 ไมโครกรัม ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ สามารถช่วยรักษาอาการระบบประสาทอักเสบได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพราะวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการดูแลซ่อมแซมเยื่อหุ้มประสาท 

วิตามินบี 12 มีหลายรูปแบบ โดยรูปแบบ Methylcobalamin จะอยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ได้เลย (active form)  ส่วนรูปแบบ Cyanocobalamin จะต้องผ่านกระบวนการแปรสภาพให้เป็น Methylcobalamin ก่อน  และการศึกษายังพบ Methylcobalamin ในน้ำเลี้ยงสมอง (Cerebro spinal fluid)  เป็นสัดส่วนถึง 90% เมื่อเทียบกับวิตามินบี 12 รูปแบบอื่นๆ  ดังนั้นการเลือกใช้วิตามินบี 12 ในรูปแบบ Methylcobalamin จึงเหมาะสมในการรักษาระบบประสาทอักเสบมากกว่า (2)

2. การักษา ด้วยกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ
- ช่วยรักษาที่ต้นเหตุของอาการชา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ในผู้ป่วยเบาหวาน พบการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณสูงมาก (Oxidative stress) ทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เร็วขึ้น จากการศึกษาพบว่า แม้ผู้ป่วยเบาหวานจะพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตาม แต่มากกว่า 20% ของผู้ป่วยก็ยังเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น โดยระยะแรกเริ่ม อาจพบปลายประสาทเสื่อม ปวดเจ็บ ชาตามปลายมือปลายเท้า ระยะต่อมาจะทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ ไต การย่อยอาหารผิดปกติ  ดังนั้นการรักษาระบบประสาทอักเสบที่ต้นเหตุ จึงจำเป็นต้องใช้กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อที่จะช่วยป้องกันหรือลดภาวะอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการชา และระบบประสาทอักเสบ ได้แก่ วิตามินอี แอลฟ่าไลโปอิคแอซิด สังกะสี โครเมียม คอปเปอร์ แคโรทีนอยด์ เป็นต้น

mega we care DIAVIT ไดอาวิต ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล

วิตามิน บี 1 100 มิลลิกรัม

วิตามิน บี 6 200 มิลลิกรัม

กรดโฟลิค 200 ไมโครกรัม

เมทิลโคบาลามิน (Methylcobalamin) 500

ไมโครกรัมวิตามินอี ธรรมชาติ 200 หน่วยสากล

มิกซ์แคโรทีนอยด์ 4 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ วิตามินเอ 5000 หน่วยสากล

ทองแดง 1 มิลลิกรัมโครเมียม 0.2 มิลลิกรัม

สังกะสี 15 มิลลิกรัมวิตามิน ดี3 400 หน่วยสากล

ขนาดรัยประทาน mega we care Diavit

- ครั้งละ1แคปซูล วันละ 1-3ครั้ง พร้อมอาหาร ยาอาจปรับให้เหมาะสมกับอายุและอาการของผู้ป่วย

- ครั้งละ 1แคปซุล วันละ 1ครั้งพร้อมมื้ออาหาร เพื่อดูแลสุขภาพ เป็นวิตามินและเกลือแร่เสริม


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 480 บาท