cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

Mega We Care Flexsa 1500mg. 30ซอง

Mega We Care Flexsa 1500mg. 30ซอง

แก้ไขต้นเหตุของโรคข้อเสื่อม ลดปวดข้อ ลดอาการอักเสบข้อ เสริมสร้างกระดูกอ่อน ช่วยให้โครงกระดูกข้อ กลับคืนสู่ปกติ แก้ไขได้ด้วย กลูโคซามีน

โรคข้อเสื่อมคือ อาการปวดบริเวณข้อ และมีอาการติดขัดเคลื่อนไหว ได้ไม่สะดวก อาการจะเกิดขึ้นอย่างรื้อรัง มีอาการปวดตามข้อ ปวดลึกๆ ภายในข้อ และเคลื่อนไหวลำบาก เนื่องจากกระดูกอ่อนที่หุ้มข้อต่อเป็นแผล สาเหตุเนื่องมาจากน้ำหนักตัวมากเกินไป กดทับ หรืออายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การสร้างมวลกระดูกอ่อน ลดลง โรคข้อเสื่อมบางครั้งพบว่าการสร้างมวลกระดูกผิดปกติ ทำให้กระดูกข้อต่อผิดรูป มีผลทำให้ผู้ป่วย ปวดมาก และเดินลำบาก

การรักษาทำได้ 2 วิธีร่วมกันคือ

1.  การรักษาทางกายภาพ  ได้แก่  การออกกำลังกาย สำหรับผู้มีปัญหาน้ำหนัก
2. การรักษาด้วยการทานยา

การรักษาในปัจจุบัน ด้วยการใช้กูลโคซามีน

เนื่องจากกูลโคซามีนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่แก้ไขได้ โดยตรงยังต้นเหตุ ของโรคข้อเสื่อม จึงเป็นที่นิยมในวงการแพทย์ในปัจจุบัน ในการพิจารณาเลือกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุของคนไข้

กลไกการทำงานของกูลโคซามีน

กูลโคซามีนจะกระตุ้นการสร้าง แมททริกซ์ (Cartilage Matrix)
จึงมีผลต่อการสร้างกระดูกอ่อน จึงส่งผลให้ร่างกายสามารถ ซ่อมแซมตัวเองได้ ผู้ป่วยจะมีอาการเคลื่อนไหวข้อดีขึ้น อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ในการเคลื่อนไหวก็จะลดลงไปในที่สุด

ขนาดรับประทาน  1500 มก. วันละ 1 ซอง ผสมกับน้ำ 1 แก้ว หลังอาหารต่อเนื่องเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 890 บาท