cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

PHARMA NORD  BIO-CHROMIU​M (90 TAB)+(90 TAB) ฟรี (90 TAB)

PHARMA NORD  BIO-CHROMIU​M (90 TAB) 2 กล่อง ฟรี (90 TAB)

ฟาร์มา นอร์ด ไบโอ-โครเมียม

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ไบโอ-โครเมี่ยม ช่วยคงระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติมีความจำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร ต่างๆ ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันผลิตภายใต้มาตรฐาน Danish pharmaceutical controlได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์ เป็น โครเมี่ยมจากธรรมชาติ สำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัติ

Pharma Nord Bio-Chromium

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ไบโอ-โครเมี่ยม ช่วยคงระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติมีความจำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร ต่างๆ ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีน และไขมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าชีวประสิทธิผลที่สูง (High bioavailability) ซึ่งหมายถึง สาระสำคัญสามารถกระจาย เข้า สู่เลือดได้มากนั่นเอง ผลิตภายใต้มาตรฐาน Danish pharmaceutical control ได้รับการรับรองทางวิทยาศาสตร์

Bio-Chromium คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร Bio-Chromium เป็นผลิตภัณฑ์เสริมโครเมี่ยม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ปริมาณ 100 ไมโครกรัม โดยผลิตด้วยกระบวนการพิเศษเพื่อให้ได้โครเมี่ยมที่สามารถกระจายเข้าสู่ร่าง กายได้มากที่สุด (high bioavailability)

โครเมี่ยมคืออะไร?

โค รเมี่ยมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนในร่างกาย อีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อีกด้วย โดยทั่วไปโครเมี่ยมที่ได้จากการสังเคราะห์จะมีค่าชีวประสิทธิผลหรือการ กระจายตัวในเลือดต่ำ ประสิทธิภาพของโครเมี่ยมสามารถวัดได้จากการดูว่ามีการดูดซึมสารอาหารต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด

โครเมี่ยมในผลิตภัณฑ์ Bio-Chromium เป็นโครเมี่ยมจากธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ ChromoPrecise® ซึ่งเป็น Chromium yeast ที่มีค่าชีวประสิทธิผลสูง และผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ Bio-Chromium จะให้โครเมี่ยมคุณภาพสูงถึง 100 ไมโครกรัมต่อเม็ด

Glucose Tolerance Factor (From GTF to chromodulin)

จาก การศีกษาพบว่า โครเมี่ยมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโมเลกุลที่เรียกว่า Glucose Tolerance Factor (GTF) นอกจาก GTF จะมีประกอบไปด้วยโครเมี่ยมแล้ว ยังประกอบไปด้วย niacin และกรดอะมิโน glycine, cysteine และ glutamic acid อีกด้วย นอกจากนี้ GTF ยังช่วยทำงานร่วมกับอินซูลินในร่างกาย คอยช่วยนำกลูโคสเข้าเซลล์

โดยทั่วไป โครเมี่ยมในร่างกายคนเราจะมีประมาณ 4-6 มิลลิกรัม แต่จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการรับประทานของหวานๆ จะทำให้เรารู้สึกมีพละกำลัง สดชื่นขึ้นมาทันที แต่เมื่อรับประทานอาหารพวกนี้ไปนานวันก็จะส่งผลเสียทำให้อ้วน แต่ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Bio-Chromium จะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ปกติคงที่และป้องกันภาวะน้ำหนักตัวเกินได้ด้วย

รูปแบบของโครเมี่ยม (Chromium is several things)

โดย ทั่วไปแล้ว โครเมี่ยมในอุตสาหกรรมโรงงานจะถูกนำมาแปรรูปเพื่อผลิตวัสดุห้องน้ำหรือส่วน ประกอบในรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในรูป hexavalent form แต่ร่างกายมนุษย์เราต้องการโครเมี่ยมที่อยู่ในรูป trivalent form (trivalent หมายถึง สามารถจับกับอะตอมอื่นได้สามพันธะ)


จากการ สำรวจอาหารในชีวิตประจำวันของชาวสแกนดิเนเวี่ยน ชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน พบว่า ส่วนมากได้รับโครเมี่ยมเฉลี่ยเพียง 30-40 ไมโครกรัมต่อวัน องค์กร EFSA (the European Food Safety Authority) ได้แนะนำว่าคนเราควรได้รับโครเมี่ยม 40 ไมโครกรัมต่อวัน นอกจากนี้ WHO ยังระบุว่า การรับประทานโครเมี่ยมสูงถึง 250 ไมโครกรัมต่อวันนั้นไม่เป็นอันตรายใดๆ

น้ำตาลในเลือดคืออะไร?

น้ำตาล ในเลือด คือ ระดับกลูโคสในเลือดของเรานั่นเอง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ โดยโครเมี่ยมจะช่วยทำให้อินซูลินจับกับตัวรับอินซูลิน (insulin receptor)ที่เยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อดึงเอาน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญในเซลล์ ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ จะอยู่ระหว่าง 3-7 mmol/L โครเมี่ยมอาจจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ส่งผลให้ร่างกายลดความต้องการน้ำตาลจากอาหารได้

ประโยชน์ของโครเมี่ยมต่อคนไข้เบาหวาน

มี การศึกษาในชาวสโลวาเกียที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 11 คนทั้งชายและหญิงปี2013เกี่ยวกับโครเมี่ยมว่าจะมีผลดีและช่วยลดระดับน้ำตาล ในเลือด(FBG) และ HbA1c(glycosylated hemoglobin)ได้หรือไม่

โดย 2 สับปดาห์แรกคนไขได้รับ Bio-Chromium ของฟาร์มานอร์ดวันละ100mcg (วันละ1เม็ด) พร้อมอาหารเช้าหลังจากนั้นได้รับ Bio-Chromium ของฟาร์มานอร์ดวันละ 200mcg (วันละ1เม็ด) พร้อมอาหารเช้าคนไข้ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างใดและมีการติดตาม 8 สับปดาห์ว่าโครเมี่ยมทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินหรือไม่เมื่อสิ้นสุดการ ศึกษาและหยุดให้ Bio-Chromium

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า Bio-Chromium สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด(FBG) และ HbA1c(glycosylated hemoglobin) ได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนั้นยังพบว่าขนาด 200mcg และ 100mcg ช่วยลดระดับสารทั้ง2ชนิดได้ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นขนาดที่แนะนำคือ 100 mcg ก็เพียงพอและที่สำคัญจากการการติดตามเมื่อสิ้นสุดการศึกษาและหยุดให้ Bio-Chromium พบว่าไม่ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินอีกด้วยเนื่องจากระดับน้ำตาลใน เลือด(FBG) และ HbA1c(glycosylated hemoglobin) ของคนไข้กลับไปมีระดับเท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นจากก่อนการศึกษาหรือก่อนได้รับ Bio-Chromiumหลังจากการติดตาม 8 สัปดาห์

ส่วนประกอบสำคัญใน 1เม็ด

1 เม็ด ประกอบด้วย :              RDA% *

โครเมี่ยม (Chromium)         100 ไมโครกรัม    250%

ขนาดรับประทาน

รับประทาน วันละ 1 เม็ด หรือตามคำแนะนำแพทย์ไม่ควรรับประทานเกินปริมาณที่แนะนำต่อวัน ควรกลืนทั้งเม็ด หลังหรือระหว่างมื้ออาหาร แต่ไม่ควรเคี้ยว เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัติ ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนอาหารหลัก


ปกติราคา 2296บาท
ราคาพิเศษ 1955 บาท