cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

GPO Brahmi  จีพีโอ พรมมิ 60เม็ด

พรมมิ จีพีโอ บรรจุ 60 เม็ด

พรมมิ จีพีโอ ชนิดเม็ด (Brahmita blets)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพรพรมมิดูแลสุขภาพ ความจำ ดูแลการไหลเวียนโลหิตที่สมอง ปัญหาอัลไซเมอร์ ปัญหาสมองเสื่อม ปัญหาเซลล์สมองเสื่อม ปัญหาสื่อประสาทสมอง ปัญหาการควบคุมเคลือนไหวของโลหิตเลี้ยงสมอง ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้

พรมมิ จีพีโอ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพรพรมมิดูแลสุขภาพ ความจำ ดูแลการไหลเวียนโลหิตที่สมอง ปัญหาอัลไซเมอร์ ปัญหาสมองเสื่อม ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้

สายพันธ์ุพรมมิ

– พันธ์ุพรมมิ (ฺBacopa monnieri (L) Wettst.) มาจากม.นเรศวร

– ได้วิจัยแล้วพบว่ามีสารสำคัญคือ สารซาโปนินสูง (saponins) เมื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีประสิทธิภาพดี


การปลูกพรมมิ

– ปลูกตามหลักเกรณ์ที่ดี หรือที่เรียกกันว่า GAP

– ทุกขั้นตอนมีจะมีพนักงานการเกษตรคอยดูแลตั้งแต่ การเตรียมแปลง การปลูก และการให้น้ำ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ปุ๋ยที่ใช้

– ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

การเก็บเกี่ยวพรมมิ

– เก็บเกี่ยวเมื่อต้นสมบูรณ์เต็มที่เท่านั้น ซึ่งมีอายุประมาณ 2-3 เดือน ใช้เฉพาะต้นไม่ใช่ราก

พรมมิ จีพีโอ กระบวนการผลิตสารสกัดจากพรมมิเข้มข้น

– พรมมิที่ตากแห้งไว้ 1 วัน จะนำมามาอบซ้ำอีกครั้ง ทำให้พรมมิแห้งสนิท ไม่ขึ้นรา ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน

– อบที่อุณหภูมิพอเหมาะ 55 องศา (เพราะการที่อบอุณหภูมิสูงไปอาจจะทำให้สารสำคัญสลายได้)

– ขั้นตอนการสกัดได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากม.นเรศวร

– มีการขวบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

– มีห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ตรวจสอบสารสำคัญและคุณสมบัติสารอื่นๆว่าผ่านเกรณ์มาตราฐานที่กำหนด ก่อนส่งไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พรมมิชนิดเม็ด

พรมมิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงความจำ

– ขนาด 300มิลลิกรัม/เม็ด เท่ากับ การบริโภคสด 10 กรัม

– มีการศึกษาวิจัยในเรื่องพิษวิทยาหรืออาการข้างเคียง การทดลองในคน ก็ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงใดๆ

– ทานประมาณ 2-3เดือน จะมีความจำดีขึ้น การตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีขึ้น

สารสกัดจากพรมมิ จีพีโอ ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลิกรัม (Bacopa monnieeri L.Wettst.)

พรมมิ จีพีโอ ขนาดรับประทาน :
วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 400 บาท