cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

GPO Brahmi  จีพีโอ พรมมิ 60เม็ด

พรมมิ จีพีโอ บรรจุ 60 เม็ด

พรมมิ จีพีโอ ชนิดเม็ด (Brahmita blets)

สรรพคุณ

บำรุงสมอง บำรุงความจำ พรมมิมีกลไกในการป้องกันสมองเสื่อม

1. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการเก็บข้อมูล

2. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้น ได้แก่ การตื่นตัวการเรียนรู้และ  ความจำควบคุมการเคลื่อนไหว

3.เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมอง แต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิต

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาวิจัย สารสกัดสมุนไพรพรมมิ ที่เป็นอาหารเสริมที่บำรุงเรื่องสมอง ความจำ พรมมิ(ผักมิ) ท่านอาจารย์ รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ได้กล่าวไว้ว่า พรมมินั้น จุดเด่นเทียบเคียงกับพวกโสม แปะก๊วย แต่พรมมิมีขอดีพิเศษ คือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นในประเทศไทย ปลูกก็ง่าย ขึ้นก็ง่าย  แล้วทำให้เกล็ดเลือดไม่แข็งตัวสำหรับพรมมิ จึงนำมาพัฒนาต่อยอด แล้วแปรรูปในรูปแบบเม็ดมาอย่างต่อเนื่องจนมีผลการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือ ได้นำมาต่อยอดพัฒนากระบวนผลิตในระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ การสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพร “พรมมิ บำรุงความจำ” ในรูปแบบเม็ด ช่วยชะลอความเสื่อมของสมอง บำรุงสมองและความจำ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิตในโลกสังคมข้อมูลข่าวสาร

พรมมิ จีพีโอ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดสมุนไพรพรมมิบำรุงความจำที่นำผลงานวิจัยมาต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับอุตสาหกรรมนี้เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างกว้างขวาง สมุนไพรพรมมิซึ่งเป็นสมุนไพรที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย ถือเป็นการลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบอีกด้วย

สายพันธ์ุพรมมิ

– พันธ์ุพรมมิ (ฺBacopa monnieri (L) Wettst.) มาจากม.นเรศวร

– ได้วิจัยแล้วพบว่ามีสารสำคัญคือ สารซาโปนินสูง (saponins) เมื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีประสิทธิภาพดี

การปลูกพรมมิ

– ปลูกตามหลักเกรณ์ที่ดี หรือที่เรียกกันว่า GAP

– ทุกขั้นตอนมีจะมีพนักงานการเกษตรคอยดูแลตั้งแต่ การเตรียมแปลง การปลูก และการให้น้ำ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ปุ๋ยที่ใช้

– ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

การเก็บเกี่ยวพรมมิ

– เก็บเกี่ยวเมื่อต้นสมบูรณ์เต็มที่เท่านั้น ซึ่งมีอายุประมาณ 2-3 เดือน ใช้เฉพาะต้นไม่ใช่ราก

พรมมิ จีพีโอ กระบวนการผลิตสารสกัดจากพรมมิเข้มข้น


– พรมมิที่ตากแห้งไว้ 1 วัน จะนำมามาอบซ้ำอีกครั้ง ทำให้พรมมิแห้งสนิท ไม่ขึ้นรา ไม่มีเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน

– อบที่อุณหภูมิพอเหมาะ 55 องศา (เพราะการที่อบอุณหภูมิสูงไปอาจจะทำให้สารสำคัญสลายได้)

– ขั้นตอนการสกัดได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากม.นเรศวร

– มีการขวบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

– มีห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ตรวจสอบสารสำคัญและคุณสมบัติสารอื่นๆว่าผ่านเกรณ์มาตราฐานที่กำหนด ก่อนส่งไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พรมมิชนิดเม็ด

พรมมิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงความจำ

– ขนาด 300มิลลิกรัม/เม็ด เท่ากับ การบริโภคสด 10 กรัม

– มีการศึกษาวิจัยในเรื่องพิษวิทยาหรืออาการข้างเคียง การทดลองในคน ก็ไม่พบว่ามีผลข้างเคียงใดๆ

– ทานประมาณ 2-3เดือน จะมีความจำดีขึ้น การตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีขึ้น

สารสกัดจากพรมมิ จีพีโอ ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

สารสกัดมาตรฐานจากพรมมิ 300 มิลิกรัม (Bacopa monnieeri L.Wettst.)

พรมมิ จีพีโอ ขนาดรับประทาน :
วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 400 บาท