ติดต่อ 0877169909 หรือ      


Curmin GPO ขมิ้น 30cap สูตรเข้มข้น

Curmin GPO ขมิ้น 30แคปซูล

CURMIN GPO Capsule

ขมิ้นชัน (TUMERRIC) จัดเป็นสมุนไพรที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดี มีประวัติการใช้มายาวนาน มีสรรพคุณเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาของหลายประเทศในเอเซีย เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ในยุโรป เช่น เยอรมัน รวมถึงในสหีัฐอเมริกา

ในเหง้าขมิ้นชันมีองค์ประกอบทางเคมีมากมายหลายชนิด ที่สำคัญ ได้แก่ สารเคอร์คูมินอยด์ ( Curcuminoids) ซึ่งเป็นสารสีเหลืองประกอบไปด้วยเคอร์คูมิน (Curcumin) เดสเมทอกซีเคอร์คูมิน (Desmethoxycurcumin) และ บีสเดสเมทอกซีเคอร์คูมิน (Bisdesmethoxycurcumin) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินอยด์มีฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย อาทิ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธื์ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ฤทธิ์ปกป้องตับจากสารพิษ และฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็ง เป็นต้น

ด้วยคุณประโยชน์ของสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม จึงได้พัฒนาสารสกัดจากขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินอยด์ในปริมาณสูง ผ่านกระบวนการสกัดและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สารสกัดที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ ผ่านการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง และทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง

ในแต่ละแคปซูลมีปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขนาด 250 มิลลิกรัม และมีข้อมูลการทดลองทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ได้รับการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกายป้องกันโรคและการแก่ก่อนวัย โดยสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Free radical) ที่เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดพยาธิสภาพของโรคต่างๆ นับว่าเหมาะสมกับยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมมีมลพิษสูงและโภชนาการที่ด้อยคุณภาพ สมุนไพรดาวเด่นของประเทศไทยนี้ได้รับการวิจัยทางด้านวิเคราะห์วัตถุดิบ การสกัดการ วิเคราะห์สารสำคัญ การทดสอบฤทธิ์ในหลอดทดลอง การพัฒนาสูตรตำรับและความคงตัวโดยองค์การเภสัชกรรม ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนเป็นที่รับรองแล้วว่ามีคุณค่าควรกับคนไทยและคนทั่วโลก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี้ คือ จีพีโอ เคอร์มิน (GPO curmin) สารสกัดขมิ้นชันบรรจุในแคปซูลจากพืชซึ่งมีเคอร์คูมินอยด์ ๒๕๐ มิลลิกรัม ขนาดกินวันละ ๑-๒ แคปซูล

ขมิ้นชัน : ครองแชมป์ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรของไทย

เนื่องจากขมิ้นชันมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์มากมาย "แคปซูลขมิ้นชัน" ได้รับการยอมรับว่าเป็นยาที่ปลอดภัยและมีผลการรักษาอาการแน่นจุกเสียดได้ดี จนได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากเหง้าขมิ้นชันจะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นแล้ว สารสำคัญในขมิ้นชันยังมีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ ในต่างประเทศมีการใช้สารสกัดขมิ้นชันกันแล้วอย่างแพร่หลาย

สารสำคัญCurmin GPO ในขมิ้นชัน : คุณค่าจากธรรมชาติ

ในเหง้าขมิ้นชันมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มน้ำมันหอมระเหย (volatilc oil) และกลุ่มสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่า เคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) สารทั้ง ๒ กลุ่มจะออกฤทธิ์เสริมกันในการรักษาอาการแน่นจุกเสียด สารกลุ่มเคอร์มินอยด์ ประกอบด้วยสารหลัก ๓ ตัว คือ curcumin, demethoxycurcumin และ bisdemethoxy curcumin ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ที่พบในเหง้าขมิ้นชันแตกต่างกันในแต่ละแหล่งปลูก (วัตถุดิบขมิ้นชันที่ดีควรมีเคอร์คูมินอยด์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕) ได้มีการศึกษาวิจัยฤทธิ์ของเคอร์คูมินอยด์อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ พบว่า มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี นอกจากนี้ในการวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีฤทธิ์บำรุงและรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ง ลดระดับโคเลสเตอรอลและป้องกันสมองเสื่อม องค์การเภสัชกรรมได้สกัดเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชันและพัฒนาเป็น จีพีโอ เคอร์มิน (GPO curmin) เพื่อให้ได้สารเคอร์คูมินอยด์ที่มีความเข้มข้นสูง

Curmin GPO สารต้านอนุมูลอิสระ : ประโยชน์ในการป้องกันโรคและการเสื่อมโทรมของเซลล์

อนุมูลอิสระ (Free radical) คือ โมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวซึ่งอยู่ในภาวะไม่คงตัว จึงว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอนุมูลอิสระ มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดพยาธิสภาพของโรคต่างๆ รวมทั้งยังเป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัย ในสภาวะปกติอนุมูลอิสระถูกกำจัดโดยระบบป้องกันของร่างกาย แต่ถ้าปริมาณมากเกินกว่าจะถูกทำลาย เช่น เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่มีมลพิษสูง กินอาหารที่ไม่เหมาะสม สูบบุหรี่ หรือเป็นโรคบางชนิด จะก่อให้เกิดภาวะ oxidative stress ส่งผลให้เกิดการทำลายส่วนประกอบของเซลล์

Curmin GPO

สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สามารถยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระหรือทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกาย ป้องกันเนื้อเยื่อหรือ ซ่อมแซมส่วนของเซลล์ที่ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระพบมากในผักผลไม้ ดังนั้น การบริโภคอาหาร จำพวกผัก ผลไม้เป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น "จีพีโอ เคอร์มิน" ดาวเด่นของสมุนไพรไทย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพที่ดีในระดับที่สูงขึ้นจากการรักษา คือ ป้องกันโรค บำรุงและป้องกันการเสื่อมโทรมของร่างกาย สมุนไพรไทย! น่าใช้อะไรอย่างนี้!

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรมคุณสมบัติ

Curmin GPO สารเคอร์คูมินอยด์มีคุณสมบัติ

1. ช่วยสมานแผล ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เร่งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ กระตุ้นการหลั่งของเยื่อเมือกมาเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยชนิดต่างๆ ได้

2.  ลดอาการอักเสบ มีฤทธิ์ใกล้เคียงกับยาบรรเทาอาการอักเสบที่ข้อ เช่น รูมาตอยด์

3.  ลดอาการแน่น จุก เสียด น้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันเป็นสารช่วยขับลมในกระเพาะได้อย่างดี

4.  ต้านการแพ้โดยหลั่งสาร histamine ยับยั้งเมื่อเกิดอาการแพ้ในร่างกาย

5.  ลดการบีบตัวของลำไส้ ช่วยขับลม แก้อาเจียน

6.  ช่วยขับน้ำดี ทำให้กระบวนการย่อยและดูดซึมอาหารในร่างกาย เป็นไปอย่างสมดุล

7.  รักษาอาการท้องเสีย โดยนำผงขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งทำเป็นยาลูกกลอน รับประทานครั้งละ 3-5 เม็ด

8.   ต้านแบคทีเรีย เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แบคทีเรียที่ทำให้เกิดเยื่อหุ้มฟันอักเสบ แบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย

แบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองเป็นต้น

9.  ต้านยีสต์ เชื้อรา และปรสิต

10. ป้องกันตับอักเสบ

11.  ต้านการกลายพันธ์ของมะเร็ง

เรียกได้ว่า “ขมิ้นชัน” เป็นสมุนไพรชั้นเลิศ ที่ช่วยต้านโรค  และยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทั้งผู้ป่วยและ ผู้รักสุขภาพทุกคน ที่สำคัญควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ทั้งกระบวนการผลิตที่สะอาด วัตถุดิบมีคุณภาพเชื่อถือได้ ไร้สารเคมี ไม่มีสเตียรอยด์ จึงจะสุขภาพดีและปลอดภัยหายห่วง

มีส่วนผสมของ Curmin GPO

สารสกัดจากขมิ้นชัน100%    250mg.

- ให้สารเคอร์คูมินอยด์ในขนาด 250 มิลลิกรัม

ใช้รักษาอาการแน่นจุกเสียด และมีสารสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระ

ขนาดรับประทาน  Curmin GPO

รับประทานครั้งละ 1 แคปซูลพร้อมอาหาร วันละ 1 ครั้ง


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท
----- สินค้าหมด -----