ติดต่อ 0877169909 หรือ      


CDR Fortos Calcium และ Vitamin D ชนิดเม็ดละลายน้ำ 10เม็ด

CDR Fortos Calcium และ Vitamin D ชนิดเม็ดละลายน้ำ 10 เม็ด

ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงในทุกช่วงอายุ เหมาะกับสตรีตั้งครรภ์ เด็กวัยเจริญเติบโต ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ป้องกันกระดูกผุ และกระดูกบาง

ช่วยส่งเสริมการติดกันของกระดูกในผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก

ช่วยในการดูดซึมโดยวิตามินดี ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง

ช่วยคงระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติ

CDR Fortos Calcium และVitamin D ชนิดเม็ดละลายน้ำ10 เม็ด


แคลเซียมเม็ดฟู่ละลายน้ำง่าย ช่วยให้แคลเซียมดูดซึมเข้าร่างกายได้ดี ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงในทุกช่วงอายุ และช่วยส่งเสริมการติดกันของกระดูกในผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก และช่วยในการดูดซึมโดยวิตามินดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก ช่วยในการควบคุมปริมาณแคลเซียม และฟอสเฟตในร่างกาย และยังช่วยคงระดับแคลเซียมในเลือดให้ปกติ


ประโยชน์จากวิตามินดี


1. วิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีความสำคัญในการสร้างกระดูกและฟันและการเจริญเติบโตตามปกติของเด็ก

2. วิตามินดีมีผลต่อการดูดซึมกลับของกรดอะมิโนที่ไต ถ้าขาดวิตามินดี กรดอะมิโนในปัสสาวะจะเพิ่มขึ้น ถ้าวิตามินดีเพียงพออัตราการดูดซึมกลับกรดอะมิโนจะปกติ และในปัสสาวะจะลดปริมาณลง

3. ช่วยสังเคราะห์น้ำย่อยในmucous membrane ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย แบบactive transport ของแคลเซียมให้ข้ามเซลล์ไปได้ง่าย

4. ควบคุมปริมาณของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสโลหิตไม่ให้ต่ำลงจนถึงขีด อันตราย เช่น แคลเซียมจะต้องอยู่ในเลือดประมาณ7 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยวิตามิน ดีจะกระตุ้นการดูดแคลเซียมในลำไส้เพราะมิฉะนั้นแคลเซียมจะถูกขับออกจากร่าง กายไปหมด และวิตามิน ดี จะกระตุ้นการนำเอาฟอสฟอรัสมาใช้ โดยทำหน้าที่กระตุ้นตลอดเวลา

5. เกี่ยวข้องกับการใช้ฟอสฟอรัสในร่างกาย

6. ช่วยสังเคราะห์Mucopolysaccharide ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นในการสร้าง คอลลาเจน

7. เกี่ยวข้องกับการใช้คาร์โบไฮเดรต

8. เกี่ยวข้องกับการใช้เกลือซิเตรทในร่างกาย

9. หน้าที่โดยทางอ้อมก็คือ วิตามินดีจำเป็นในการทำงานของระบบประสาท การเต้นของหัวใจ การแข็งตัวของเลือด เพราะหน้าที่เหล่านี้จะสัมพันธ์กับการมีอยู่และการใช้แคลเซียมและฟอสฟอรัส ของร่างกาย


ส่วนประกอบของ CDR Fortos

แคลเซียม คาร์บอเนต 1500 มก.

เท่ากับปริมาณแคลเซียม 600 มก.

วิตามิน ดี 400 IU

รับประทานวันละ1 เม็ด หลังอาหาร โดยละลายน้ำเย็นแล้วจึงดื่มได้มีรสส้มรับประทานง่ายเพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง
ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท
----- สินค้าหมด -----