ติดต่อ 0877169909 หรือ      

Nac Long แนค ลอง 10เม็ดฟู่ ละลายเสมหะ

Nac Long แนค ลอง 10เม็ดฟู่ ละลายเสมหะ

(ผลิต เดือน 12 ปี 2022 หมดอายุ เดือน 12 ปี 2027)

เม็ดฟู่ละลายเสมหะ ใน 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Acetylcysteine 600 mg


ข้อบ่งใช้


บรรเทาอาการไอ ใช้ช่วยละลายเสมหะในผู้ป่วยที่มีการขับเสมหะผิดปกติหรือเหนียวข้น

ในโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน เช่น โรคปอดบวม
หลอดลมอักเสบ
ท่อลมและหลอดลมอักเสบ

หรือใน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง
โรคหืดจากหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
วัณโรค โรคหลอดลมโป่งพอง

ขนาดและวิธีการใช้ยา


ผู้ใหญ่ 1 เม็ดชนิดฟู่ วันละ 1 ครั้ง ในเวลาเย็น ระยะเวลาการให้ยาขึ้นอยู่กับอาการของโรค ยาเม็ดฟู่นี้ควรละลายในน้ำครึ่งแก้ว และควรให้รับประทานก่อนอาหารในเวลาเย็น


รายละเอียดต่างๆ สามารถศึกษาได้ในฉลากยา ควรอ่านฉลากยาก่อนใช้


ขนาดบรรจุ


1 หลอด มี 10 เม็ด


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 180 บาท
จำนวน