cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

VITRAP เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์ ขนาด 15 มล. Chula Bhesaj สเปร์ยพ่นจมูก ยับยั้บเชื้อโควิด-19

VAILL COVITRAP

เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคฟ นาซอล สเปรย์ ขนาด 15 มล. Chula Bhesaj สเปร์ยพ่นจมูก ยับยั้บเชื้อโควิด-19

เลขที่ใบจดแจ้ง 65-1-1-2-0000778


ครั้งแรกของโลก ไทยเปิดตัวสเปรย์พ่นจมูกดักจับโควิด


คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), องค์การเภสัชกรรม และ บริษัทไฮไบโอไซ จำกัด (บริษัทย่อย ใน บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล) 5 ภาคีเครือข่ายจากองค์กรชั้นนำภาครัฐและเอกชน ในความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมจนสามารถผลักดันงานวิจัยและพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์ “สเปรย์พ่นจมูกที่มีคุณสมบัติดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูก” ภายใต้ แบรนด์เวลล์ “โควิแทรปแอนติโคฟ นาซอล สเปรย์” สำเร็จได้ในที่สุดและได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว


เวลล์ โควิแทรป แอนติ-โคป นาซอล สเปรย์ ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1594/2565 สเปรย์พ่นจมูก เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพข้อบ่งใช้ สำหรับพ่นในโพรงจมูก เพื่อเป็นเกราะป้องกันทางกายภาพที่ช่วยดักจับและยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณโพรงจมูกกลไกการทำงาน ทำงาน 2 กลไก ดังนี้ดักจับ : HPMC จะเคลือบบริเวณพื้นผิวโพรงจมูก ทำให้ความสามารถในการเกาะของเชื้อไวรัสที่บริเวณโพรงจมูกลดลงยับยั้ง : Human Monoclonal Antibodies เข้ายับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกายภาพ ที่เข้ามาในบริเวณโพรงจมูก ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายสเปรย์พ่นจมูกผ่านการทดสอบประสิทธิภาพว่าสามารถทำงานหลังพ่นทันทีและคลอบคลุมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชั่วโมงการประเมินทางคลินิกในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหมดจำนวน 36 คน อายุ 18-50 ปี (ได้รับสเปรย์โควิแทรป 27 คน)ผ่านการวิจัยทดสอบความปลอดภัยต่างๆ เช่น  - การประเมินพรีคลินิก (Biodistribution Study) สามารถทำงานบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกและไม่พบการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลีอด - การประเมินทางชีวภาพ (Biocompatibility Evaluation Assessment)ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความเป็นพิษ -  การประเมินทางคลินิก (Clinical Trial Study) ไม่พบความผิดปกติในโพรงจมูกหรืออาการข้างเคียง เมื่อเปิดใช้แล้วแนะนำควรใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน สินค้ามีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต


ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบสำคัญHypromellose (HPMC) 3Human IgG1 anti-SARS-CoV-2 antibody cocktail 0.025


วิธีการใช้งาน

ใช้พ่นที่จมูกทั้ง 2 โดยสอดหัวพ่นเข้าไปในโพรงจมูกในแนวตั้ง พ่นข้างละ 2 ครั้ง ใช้ได้ตามต้องการทุกๆ 6 ชั่วโมง ได้ถึงวันละ 3 ครั้งเปิดใช้ครั้งแรก - เปิดฝาขวด - พ่นสเปรย์ออก 3-4 ครั้ง จนเป็นละอองฝอย วิธีการพ่นสเปรย์ 1. กรณีมีน้ำมูกให้สั่งน้ำมูกก่อนใช้งาน2. สอดหัวสเปรย์เข้าที่ช่องจมูก ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางล็อคหัวสเปรย์ให้ชิดกับรูจมูก3. พ่นสเปรย์ข้างละ 2 ครั้งทั้ง 2 ข้าง โดยใช้นิ้วโป้งดันที่ฐานขวดอย่างมั่นจนสุด 4. เงยหน้าสักครู่5. อาจมีน้ำยาไหลออกจากจมูกหลังพ่น ใช้ทิชชูเช็ดน้ำยาที่ไหลออกมานอกจมูก6. ทำความสะอาดหัวสเปรย์หลังใช้หลังพ่นสเปรย์ อาจพบอาการต่างๆ เช่น น้ำไหลออกจากจมูกหรือขุยขาวในรูจมูก สาเหตุเกิดจากการพ่นสเปรย์ที่ไม่ลึกพอ แนะนำให้สอดหัวสเปรย์ให้ลึกขึ้นแล้วจึงพ่นสเปรย์ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 790 บาท