cart thaimarketshare.com
ติดต่อ 0877169909 หรือ Line id @thaimarketshare       facebook thaimarketshare.com

SPS Metzodin Nasal Spray 10ml. เมทโซดีน สเปร์ย ยาพ่นจมูก ไซนัส ภูมิแพ้ อักเสบ

SPS Metzodin Nasal Spray 10ml. เมทโซดีน สเปร์ย ยาพ่นจมูก ไซนัส ภูมิแพ้ อักเสบ


SPS Metzodin Nasal Spray เมทโซดีน สเปร์ย ยาพ่นจมูก ไซนัส ภูมิแพ้ อักเสบเหมาะกับ


บรรเทาอาการคัดจมูกที่เกิดจากเยื่อจมูกอักเสบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง โรคหวัด ไข้ละอองฟาง หรืออาการแพ้บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน ไซนัส หายใจไม่สะดวก


ส่วนประกอบ

Oxymetazoline Hydrochloride 0.05%


SPS Metzodin Nasal Spray เมทโซดีน สเปร์ย ยาพ่นจมูก ไซนัส ภูมิแพ้ อักเสบ การใช้

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6ปีขึ้นไป ใช้พ่นเข้าช่องจมูกข้างละ 2-3ครั้ง ทุก 10-12ชั่วโมง (เช้าและเย็น) ห้ามใช้เกิน 2 ครั้งภายใน 24ชั่วโมง


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 90 บาท