ติดต่อ 0877169909 หรือ      

Stresstabs 600 + Iron 30เม็ด  สเตร็สแทปส์ 600+แร่เหล็ก (สีแดง เล็ก) 30เม็ด

Stresstabs 600 + Iron 30เม็ด  สเตร็สแทปส์ 600+แร่เหล็ก 30เม็ด

วิตามินสำหรับผู้หญิง สเตร็สแทปส์ 600 เสริมแร่เหล็ก

วิตามินรวมสำหรับผู้หญิงเสริมแร่เหล็ก

ส่วนประกอบสำคัญ 1เม็ด

Vitamin E 30 IU

Vitamin C 600 mg

Folic acid 400 mcg

Vitamin B1 15 mg

Vitamin B2 10 mg

Nicotinamide 100 mg 

Vitamin B6 5 mg

Vitamin B12 12 mcg

Biotin 45 mcg

Pantothenic acid 20 mg

Ferrous Fumarate 27 mg

ขนาดรับประทาน วันละ 1เม็ดหลังอาหาร


ปกติราคา 0บาท
ราคาพิเศษ 250 บาท
จำนวน