ติดต่อ 0877169909 หรือ      

Vitamate Calcium Plus 925mg. 60cap

Vitamate Calcium Plus 925mg. 60cap

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 เม็ด

- Calcium carbonate 925mg.and Calcium Gluconate 3.78mg.
- vitamin D  200iu.
- magnesium 229.74mg and magnesium gluconate 6.32mg.
- magnesium gluconate 6.32mg.
-zinc mgluconate 62.01mg. and zinc citrate 1.06mg.

ประมาณแคลเซียมที่แนะนำให้คนไทยบริโภคต่อวัน

ทารก         0-6 เดือน        210  มก./วัน
                 7-12 เดือน      270  มก./วัน
                 1-3 ปี              500  มก./วัน
เด็ก           4-8 ปี              800  มก./วัน
วัยรุ่น        9-18 ปี          1,000  มก./วัน
ผู้ใหญ่      19-50 ปี            800  มก./วัน
มากกว่า   50 ปี              1,000  มก./วัน
หญิงตั้งครรภ์          4-8 ปี     800  มก./วัน
หญิงให้นมบุตร       4-8 ปี      800  มก./วัน
 

* หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรที่เป็นวัยรุ่น ควรบริโภคแคลเซียมตามปริมาณที่แนะนำในช่วงของวัยรุ่น

ขนาดรับประทาน วันละ 1-2เม็ดต่อวันปกติราคา 500บาท
ราคาพิเศษ 350 บาท
จำนวน